مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی


برنامه مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی به عنوان یک برنامه آموزشی- پژوهشی پیشرو، هدف تقویت مهارت‌های پژوهشی جامعه علمی دانشگاهی را پی می‌گیرد. در مدرسه روش تحقیق استادان برجسته روش تحقیق، فرصت یادگیری و تمرین عملی مهارت‌های پژوهشی پیشرفته را برای فراگیران علاقمند فراهم می‌سازد.


 

گالری تصاویر