معرفی دوره چهارم مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی

دوره چهارم مدرسه روش تحقیق با مشارکت استادان ایرانی (از دانشگاه علامه طباطبائی) و سه استاد غیر ایرانی برگزار می شود. مدرسه زمستانه روش تحقیق صرفا بر روش های کیفی متمرکز است. برای این دوره مجموعه‌ای از کارگاه‌های مجزا اما به هم پیوسته طراحی شده اند. کارگاه نخست که به مدت ۱۶ ساعت و به عنوان زیربنای بحث قلمداد می شود منطق کلی و مباحث مشترک  مراحل مختلف یک پژوهش کیفی را ارائه می کند. استاد این کارگاه خانم دکتر لی اسگیر  Lea Sgier  استاد علوم سیاسی در دانشگاه مرکزی اروپا و ژنو است. وی کارگاه‌های روش شناسی مختلفی خصوصاً در زمینه‌ روش‌های کیفی و تحلیل گفتمان در مدرسه‌های Essen، ECPR، WSSP  برگزار نموده است. شرکت در این کارگاه(که به زبان انگلیسی ارائه می شود) به استادان و دانشجویان مقاطع دکتری رشته‌های علوم اجتماعی،علوم تربیتی، مدیریت، علوم سیاسی، بهداشت توصیه می‌شود.

دو کارگاه نظریه مبنایی و روش تحلیل محتوا به ترتیب توسط آقایان دکتر دکتر محمدسعید ذکایی و دکتر احمد گل‌محمدی بر اساس بنیان‌های مطرح شده در کارگاه نخست، به ارائه تفصیلی یکی از روش های تحلیل داده ی کیفی و چگونگی اجرای آن می پردازند. در این کارگاه‌ها تلاش می شود تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش موضوع کارگاه انجام شود.

کارگاه تحلیل داده کیفی با نرم افزار Nvivo  هم حلقه پایانی این مدرسه و مجموعه کارگاه‌ها است. این کارگاه به شما کمک می‌کند تا آنچه را که در کارگاه‌های پیشین آموخته‌اید با استفاده از رایانه و نرم افزار انجام دهید. استاد این کارگاه دکتر فائز دین پرست است که دوره تخصصی Nvivo  را در مدرسه تابستانه ECPR  گذرانده است.

می توان گفت کارگاه اول نیاز مشترک همه پژوهشگران کیفی است و یک یا چند مورد از کارگاه‌های تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان یا نظریه مبنایی هم نیاز علاقمندان را برآورده می‌کند. از این رو، توصیه ما اینست که مجموعه‌ای از کارگاه‌ها را برای ثبت نام انتخاب کنید.